Vårdutveckling

Utveckling av psykosocialt arbete i primärvården

En modell strukturerad bedömning och ett stegvist vårdutbud- för hög tillgänglighet och kvalitet för patienterna.

Hur psykosociala team organiserar sig för att på bästa sätt möta vårdbehovet hos barn och vuxna i primärvården är en aktuell frågeställning hos oss på Beteendeanalysgruppen i Stockholm.

Ansvarig för primärvårdsfrågor är leg psykolog Klara Sternbrink som under perioden 2007 – 2013 var enhetschef för en psykosocial verksamhet för både barn och vuxna vid en av Sveriges största vårdcentraler i Stockholmsområdet. Klara var där med och byggde upp en stor psykosocial verksamhet för vuxna med idag 12 heltidstjänster och den första mottagningen i sitt slag för första linjen vid psykisk ohälsa hos barn och unga.

Sedan 2013 bidrar psykologer från Beteendeanalysgruppen på flertalet vårdcentraler till verksamhetsutveckling avseende både tilläggsuppdraget vid psykisk ohälsa hos barn och unga och verksamheten riktad till den vuxna patientgruppen.

Vi använder vår kompetens till att hjälpa primärvården att på ett effektivt och säkert sätt upptäcka psykisk ohälsa samt bedöma och behandla med evidensbaserade metoder.

För detta har vi tagit fram en modell för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud som ger hög tillgänglighet och ökad kvalitet och genomströmning. Vi har under det senaste året framgångsrikt implementerat modellen på flera vårdcentraler i Stockholm.

Vi erbjuder:

Konsultation med verksamhetschef

Vi lyfter de frågeställningar som du som verksamhetschef sitter med. Vi belyser med hjälp av vår specifika kunskap om psykosocialt arbete i primärvården samt med vår kunskap inom Organizational Behaviour Management (OBM).

Vi skräddarsyr enstaka insatser eller en hel process efter de behov som kommer fram.

Evidensbaserad vård

Behöver du rekrytera kan vi bedöma och behandla patienterna tills dess att vi kan länka över till rekryterad resurs. Vi kan träffa patienter som konsulter på plats eller i våra lokaler på Kungsholmen i Stockholm.  Vi har både barn- och vuxenklinisk kompetens.

Strukturerad rekryteringsprocess

Vi riktar oss till dig som vill utöka din personalgrupp eller rekrytera psykolog eller kurator för första gången?

Vi hjälper dig hitta rätt kompetens för jobbet och testar bedömar- och behandlarkompetens.

Handledning med fokus på strategi, flöde och arbetssätt

Handledning till psykosociala team utifrån teamets specifika behov. Vårt syfte är alltid att stödja konstruktiv dialog för ökad effektivitet och kvalitet i vårdarbetet. Ofta går det att strukturera och organisera arbetet på ett sätt som bättre svarar mot krav från patienter, läkare och andra vårdgivare samt budgetkrav.

Handledning i patientnära frågor

Beteendeanalysgruppen besitter en god handledarkompetens för att säkerställa kvalitet i teamets patientarbete. Handledare med KBT -inriktning erbjuder individer eller grupper regelbunden klinisk handledning i det löpande patientarbetet.

Utbildning i bedömning och behandlingskompetens inom tilläggsuppdraget för barn och unga

I denna tredagarsutbildning erbjuder vi en genomgång av vår modell för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud. Vi går bl a igenom frågor kopplade till metod för bedömning, rådgivning enligt tillämpad beteendeanalys (TBA) och behandling individuellt och i grupp, gränsdragning till vårdgrannar samt samarbete internt och externt ur ett funktionellt perspektiv.  Mellan utbildningsdagarna löper hemuppgifter kopplade till det kliniska arbetet inom uppdraget. Handledning kan efter utbildningen säkerställa implementeringen av arbetssätten.

Utbildning i strukturerad screening och bedömning samt organisationslösningen drop- in för den vuxna patientgruppen

Utbildningen syftar till omställning av verksamheten för vuxna och innehåller en genomgång av modellen för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud samt implementering av denna. Utbildningen kombineras med fördel med handledning under genomförandefasen.

Allt utifrån verksamhetens behov erbjuder vi naturligtvis också skräddarsydda utbildningar, helhetslösningar för verksamheten eller enstaka insatser.