Vad är KBT

Vi arbetar för att erbjuda KBT med god kvalitet och tar emot klienter med vanligt förekommande problem som ångest, depression, relationssvårigheter och sömnproblem. Vi har dessutom ett särskilt fokus på effektiva metoder för att hjälpa personer med stressrelaterade problem, smärta och arbetsrelaterad ohälsa samt personer med svårare psykiatriska och neuropsykiatriska problem.