Utbildningshandledning

Våra handledarutbildade psykologer och psykoterapeuter handleder  på steg 1 och steg 2 nivå på psykolog- och psykoterapeutprogrammen där dessa bjuds på utbildningsorterna samt på övriga steg 1 utbildningar i KBT för t ex läkare under specialistutbildningar i psykiatri.

Vi har erfarenhet av att erbjuda PTP- handledning både i situationer när PTP-psykologen har psykologkollegor på plats och när detta saknas.

Är du handledare till PTP psykologer ?
Vi erbjuder handledning på handledning för PTP handledare i grupp eller enskilt.