Utbildningshandledning

Våra handledarutbildade psykologer och psykoterapeuter handleder på klientarbetet på psykolog- och psykoterapeutprogrammen och på andra utbildningar i KBT, t ex läkare under specialistutbildning i psykiatri.

Vi har också erfarenhet av att erbjuda PTP- handledning både i situationer när PTP-psykologen har psykologkollegor på plats och när detta saknas. För PTP-handledare erbjuder vi handledning på handledning i grupp eller enskilt.