Utbildning i bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga

Bedömning och behandling av psykisk ohälsa hos barn och unga i primärvården. 

Utbildningen riktar sig till psykologer som arbetar i första linjens psykiatri med barn, unga och föräldrar. 

Utbildningen syftar till att öka förutsättningarna för evidensbaserad praktik och vård inom de första-linjen verksamheter för barn och unga med psykisk ohälsa som nu växer fram i Stockholm men också i hela landet. 

Det är av största vikt att de psykologer som anställs eller redan verkar inom första linjen har ett strukturerat arbetssätt avseende screening, bedömning och behandling som möjliggör en trygg väg in i vårdkedjan för den unga som söker.

Kravet på att arbeta evidensbaserat ökar och uppmanar till kunskapsinhämtning och kontinuerlig uppdatering.

Utbildning syftar till att erbjuda detta avseende bedömning och behandling inom första linjens vård vid psykisk ohälsa hos barn och unga samt erbjuda en modell för ett stegvist vårdutbud och hög tillgänglighet. Viktiga aspekter av att implementera modellen behandlas samt frågor kopplade till intern och extern samverkan samt gränsdragningsfrågeställningar.

Vi som håller utbildningen heter Gunilla Antonsson leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare i KBT samt Klara Sternbrink leg psykolog. Vi har båda lång erfarenhet av att arbeta kliniskt med barn och inom tilläggsuppdraget i primärvården i Stockholm.