Utbildning

Beteendeanalysgruppen erbjuder föreläsningar och utbildningar till professionella och allmänheten.

Vi erbjuder utbildningar riktade till verksamheter som arbetar med barn, ungdomar eller vuxna med psykisk ohälsa, särskilda behov och/eller beteendeproblem.

Vi har också senaste kunskapen inom ledarutveckling och organisation och skräddarsyr gärna efter din organisations unika behov.

Läs om våra aktuella och regelbundet återkommande utbildningar:

 

Utbildning i bedömning- och behandlingskompetens inom tilläggsuppdraget för barn och unga