Terapi

Beteendeanalysgruppen erbjuder psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna, enskilt eller i par, ungdomar och barn i centralt belägen mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Vi arbetar för att tillhandahålla behandling av god kvalitet och tar emot klienter med såväl vanligt förekommande problem, såsom oro och ångest, nedstämdhet/depression, stress och relationssvårigheter, som mer komplexa psykiatriska och neuropsykiatriska problem.

På Beteendeanalysgruppen är alla legitimerade psykologer och vi arbetar med evidensbaserade metoder inom KBT, det vill säga de metoder som i forskning har visat sig ha bäst stöd. 

Du är välkommen att kontakta oss för att få information och beställa tid. Samtliga psykologer har  längre utbildning i kognitiv beteendeterapi (KBT).

Läs mer om psykologernas kompetens.  

  Fokus på effektiva metoder

Fokus på effektiva metoder