Terapi

Beteendeanalysgruppen erbjuder psykologisk behandling i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) till vuxna, enskilt eller i par, ungdomar, barn och familjer i centralt belägen mottagning på Kungsholmen i Stockholm. Vi tar emot klienter med vanligt förekommande problem, som oro och ångest, nedstämdhet/depression, stress, sömn- och relationssvårigheter. Vi utreder och behandlar även komplexa psykiatriska och neuropsykiatriska tillstånd.

Beteendeanalysgruppen är en psykologmottagning där vi arbetar med evidensbaserade metoder inom KBT, det vill säga de metoder som i forskning har visat sig ha bäst stöd. 

Du kan också söka oss när du behöver konsultera en psykolog, problemlösa eller spegla dina funderingar om livet under ett antal samtal.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information och tidsbokning. 

Läs mer om psykologernas kompetens.  

  Fokus på effektiva metoder

Fokus på effektiva metoder