Socialtjänst

Vi har lång erfarenhet att handleda verksamheter inom socialtjänsten, såväl på myndighets- som på utförarsidan. Vi har god kännedom om de specifika behov och förutsättningar som präglar arbetet för såväl medarbetare som arbetsledare och chefer inom socialtjänstens olika funktioner.

Grupphandledningen utgår från verksamhetsmål med klienten i fokus. Den syftar till att främja kvalitet och effektivitet i arbetssätt men också arbetsmiljö och tillfredsställelse i arbetet. Handledningen ska stimulera förståelse och problemlösning och bjuda kompetenshöjning och stöd.