Samtalsmetodik

Riktar sig till dig som i din verksamhet använder samtalet som verktyg i mötet med klienter eller medarbetare. Samtalsmetod syftar bland annat till att bygga förtroende och samarbete, väcka och öka motivation, skapa struktur och överblick i samtal. Utbildningen går igenom grundläggande metoder och erbjuder möjlighet att öva färdigheter. Feedback ges av kursledare och andra deltagare. Utbildningen utformas efter beställarens behov och anpassas i omfattning utifrån uppdrag, alltifrån en halvdags workshop, till återkommande handledning med övning och feedback.