Primärvård

Flera av våra handledare har egen erfarenhet av kliniskt arbete som psykologer inom primärvården, erfarenhet  som ger kännedom om de specifika krav som psykosociala team i primärvården möter och behöver hitta former för att hantera.

Grupphandledningen utgår från verksamhetsmål med klienten i fokus. Den syftar till att främja kvalitet och effektivitet i arbetssätt och samtidigt en god arbetsmiljö och tillfredsställelse i arbetet. Handledningen stimulerar till förståelse och problemlösning och bjuder kompetenshöjning och stöd.

Om önskemål finns erbjuds även handledning vid mer genomgripande och strukturella förändringar av teamets arbetssätt på vårdcentralen, det sker då ofta i kombination med utbildande insatser.