Primärvård

Flera av våra handledare har egen erfarenhet av kliniskt arbete som psykologer inom primärvården. Denna erfarenhet ger en kännedom utöver det vanliga om de specifika krav som psykosociala team i primärvården möter och behöver hitta former för att hantera.

Grupphandledningen utgår från verksamhetsmål med klienten i fokus. Den syftar till att främja kvalitet och effektivitet i arbetssätt men också en god arbetsmiljö och tillfredsställelse i arbetet.

Handledningen ska stimulera till förståelse och problemlösning och bjuder kompetenshöjning och stöd.

Om önskemål finns erbjuds även handledning vid mer genomgripande och strukturella förändringar av teamets arbetssätt på vårdcentralen, det sker då ofta i kombination med utbildande insatser.