Parterapi

Inom området relationssvårigheter och parterapi finns förstås många olika arbetssätt och former. På Beteendeanalysgruppen utgår vi, i behandling av par, från IBCT, Integrative Behavioral Couple Therapy, en metod som syftar till att integrera förändringsarbete med acceptansstrategier. 

Kontakten inleds med ett gemensamt samtal följt av två individuella. I dessa samtal får ni som par dels möjlighet att tillsammans ge en beskrivning av den situation ni befinner er i, dels att i lugn och ro enskilt beskriva er bakgrund, er syn på de svårigheter ni önskar hjälp med och de målsättningar ni har. Den inledande fasen avslutas med ett gemensamt samtal där psykologen sammanfattar sin bedömning och ger en beskrivning av hur behandlingsarbetet kan läggas upp i relation de problem som framkommit och de mål ni som par har formulerat. Målsättningar i parterapi kan vara att utveckla och stärka en relation men också formuleras som att göra ett bra avslut på relationen och öka möjligheterna att gå vidare i livet på ett så bra sätt som möjligt. IBCT har kognitiv beteendeterapeutisk grund och våra psykologer är utbildade i metodiken.

Om formen för den inledande kontakten inte skulle bedömas lämplig i det enskilda fallet, kan samtalen förstås arrangeras på annat sätt. Ibland upplevs t ex situationen så akut att hjälp till olika typer av beslut behöver ges i inledningsskedet varför de enskilda samtalen kanske utgår helt eller tas vid ett senare skede. Man kan också önska stöd i att lösa mer avgränsade relationsproblem där det inte finns samma behov av enskilda samtal.

Välkommen att söka oss för parterapi.

 

 

 

 

 

 

 

"I Sverige registreras ca 50 000 äktenskap och 20 000 skilsmässor varje år."

"I Sverige registreras ca 50 000 äktenskap och 20 000 skilsmässor varje år."