Övriga utbildningar

Våra övriga utbildningar omfattar alltifrån grundläggande utbildningar (steg-1) med särskild inriktning barn och ungdomar till enstaka kursdagar eller föreläsningar. Vi skräddarsyr utbildningar för beställare som önskar utbilda personal i t ex KBT och beteendeanalys. Exempelvis har vi utbildat personal inom skolan, primärvården, omsorgen för funktionshindrade, barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten.

Vi har särskild kompetens inom anhörigområdet och har erfarenhet av att hålla anhörigutbildningar riktade till personer med anhörig med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Välkommen att kontakta oss för vidare diskussion.

Utbildning

Utbildning