Övriga utbildningar

Våra övriga utbildningar omfattar alltifrån grundläggande utbildningar (steg-1) med särskild inriktning barn och ungdomar till enstaka kursdagar eller föreläsningar. Vi skräddarsyr t ex utbildningar för beställare som önskar utbilda personal i KBT och beteendeanalys. Exempelvis har vi utbildat personal inom skolan, primärvården, omsorgen för funktionshindrade, barnpsykiatrin, vuxenpsykiatrin och socialtjänsten.

Vi har särskild kompetens inom anhörigområdet och har erfarenhet av att hålla anhörigutbildningar riktad till personer med anhörig med psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning.

Inom teamet har vi också senaste kunskapen inom ledarutveckling och organisation och skräddarsyr gärna efter din organisations unika behov. 

Kontakta oss gärna för vidare diskussion.

Utbildning

Utbildning