Organisation

I vårt arbeter med organisationer utgår vi från metoden Organizational Behavior Management (OBM). Oavsett problematik börjar vi alltid med en analys och skräddarsyr sedan insatsen efter vad som kommer fram. Det kan t ex handla om organisationer som vill förbättra arbetsmiljön, få bättre resultat, ökad motivation hos medarbetarna, lösa konflikter, förbättra kommunikation eller arbeta med ledarutveckling. Organisationer består av individer som gör saker, förändring kommer i slutändan att handla om beteendeförändring på individnivå. Här är vi proffs!

Stöd till vårdorganisationer -

Till vårdorganisationer som t ex primärvården arbetar vi med uppbyggnad av psykosocial verksamhet eller utveckling av redan befintlig.Vi använder vår kompetens för att hjälpa primärvården att på ett effektivt och säkert sätt upptäcka psykisk ohälsa hos både barn, ungdomar och vuxna samt bedöma och behandla med evidensbaserade metoder.

För detta har vi tagit fram en modell för strukturerad bedömning och stegvist vårdutbud som ger hög tillgänglighet och ökad kvalitet och genomströmning. Vi har under det senaste året framgångsrikt implementerat modellen på b la Väsby läkargrupp. Arbetet inbegriper ofta stöd vid rekrytering, inskolning av personal och ibland kliniskt patientarbete under uppbyggnadsfasen.

 

”The central issue is never strategy, structure, culture, or systems. The core of the matter is always about changing the behavior of people" -John Kotter

”The central issue is never strategy, structure, culture, or systems. The core of the matter is always about changing the behavior of people" -John Kotter