Menu

OBM

"Organizational Behavior Management" (OBM) är den del av beteendeanalys (eng. behavior analysis) och särskilt den tillämpade beteendeanalysen (eng. applied behavior analysis) som använder principer för förståelse och påverkan på beteenden när det gäller system och organisationer. Syftet är bland annat att förbättra prestationer, effektivisera ledarskap eller att skapa säkra och trygga arbetsplatser (eng. Behavior-Based Safety). Beteendeanalysen är det verktyg som KBT (kognitiv beteende terapi) använder sig och som har hög evidens vid psykologisk behandling.