Neuropsykiatri

Vi håller återkommande utbildningar kring neuropsykatriska funktionsnedsättningar och relaterat behandlingsarbete. Utbildningarna skräddarsys i relation till våra olika beställare som utgörs av både professionella, patienter och anhöriga, bl a habilitering, boendestödjare, socialtjänst, patient- och anhörigföreningar. Målsättningarna med utbildningarna varierar utifrån beställarens specifika behov, men syftar ofta till att öka förståelse för vad funktionsnedsättningen innebär i kombination med en praktisk ansats mot ökad kvalitet i bemötande och effektivitet i behandling eller egen coping.