Ledarskapsutveckling

Hitta rätt ”ledarskap”

Det finns en mycket stor mängd teorier och modeller för ledarskap och utveckling av förmågor att leda och organisera. Problemet är ju bara att hitta det som fungerar. Ett sätt är ju att utgå från berömda och framgångsrika ledare. Ett annat att utgå från forskning. Ett tredje är att gå på känsla. Inget behöver vara fel men kanske inte heller helt rätt. Det är svårt att navigera bland alla idéer och böcker om ledarskap, beständiga som t ex Machiavellis Fursten eller kanske tillfälliga men bästsäljande böcker av någon idrottsstjärna eller coach.

"I guess my big problem with mangement books is that I can´t belive there can be so many different ways to manage. There´s a new mangement book every few hours. Wouldn´t someone have figured out the best way by now?”
Scott Adams (the Dilbert Principle).

Vi arbetar med att utbildning, rådgivning, konsultationer och handledning till chefer på olika nivåer och i olika branscher. Vi gör inte allting, vi kan inte allting men om beteenden är inblandade på något sätt så är vi särskilt intresserade och har några idéer som vi tror kan intressera dig, oavsett du leder en privat eller offentlig organisation.
 

Filosofi eller rörmokeri?

Ledarutveckling innehåller filosofiska, teoretiska och praktiska moment. Var tonvikten skall läggas bestämmer du tillsammans med konsulten. Ibland är det konkreta situationer och beteenden som måste till, ibland är det övergripande idéer och förhållningssätt som gör skillnaden. Om du överväger att anlita en organisationsfilosof eller en organisationsrörmokare så liknar vårt arbetssätt mer den senare men vi respekterar och lyssnar gärna på den förra.

"No organization works if the toilets don´t work”
James G. March (intervjuad i Harvard Business Review, Oktober 2006).
 

Beteendepåverkan i fokus

De metoder vi använder bygger på allmän kunskap om beteenden och särskild kunskap om den miljö som organisationer utgör. Och fokus är alltså på beteenden. För allvarligt talat, vad har attitydförändringar för betydelse om  de inte följs av beteendeförändringar? Och vilken nytta gör vettiga värderingar om de inte omsätts i beteenden? Och att omsätta tankar och känslor till beteenden sker inte med automatik. Det här är våra metoder kring beteenden och ledarskap har sin givna plats.  

"Behavior is the enabler that makes strategy and process work.”
Leslie Wilk Braksick (i boken Unlock behavior, unleash profits).