Individuell behandling

Kontakten inleds med en bedömning där du får utrymme att berätta om dig, ditt problem och ditt liv i lugn och ro. Denna information utmynnar i en så kallad beteendeanalys samt ett förslag till behandling. Beteendeanalysen skapar den struktur som kännetecknar god KBT. I det efterföljande behandlingsarbetet utgår vi ifrån de mål som gemensamt har formulerats. 

Vi psykologer på Beteendeanalysgruppen i Stockholm har lång klinisk erfarenhet av att arbeta med såväl frekvent förekommande svårigheter (oro och ångest, nedstämdhet, livsstilsrelaterade bekymmer som sömn och stress och relationsproblem) som kombinationer av ovanstående och något mer komplexa problem; problem inom OCD spektrum (tvångssyndrom, Tourettes syndrom, dysmorfofobi, trichotillomani etc), neuropsykiatriska svårigheter som ADHD, ADD och Autismspektrumtillstånd (AST).

Du kan också söka oss för icke-kliniska problem dvs när du behöver konsultera någon, problemlösa, eller bara spegla dina funderingar om livet under ett antal samtal. 

"Att gå i terapi innebär ett samarbete mellan dig och din terapeut."

"Att gå i terapi innebär ett samarbete mellan dig och din terapeut."