Individuell kontakt

Kontakten inleds med en bedömning där du får utrymme att berätta om dig, ditt problem och ditt liv i lugn och ro. Denna information utmynnar i en så kallad beteendeanalys samt ett förslag till behandling. Beteendeanalysen skapar den struktur som kännetecknar god KBT. I det efterföljande behandlingsarbetet utgår vi ifrån de mål som gemensamt har formulerats. 

 

 

"Att gå i terapi innebär ett samarbete mellan dig och din terapeut."

"Att gå i terapi innebär ett samarbete mellan dig och din terapeut."