Handledning

Vi erbjuder handledning på kognitivt beteendeanalytisk grund till både individer och grupper inom såväl offentliga som privata verksamheter i Stockholm.

Tekniken ger möjlighet att handleda på orter även utanför vårt geografiska område. Vi handleder via videolänk och skräddarsyr kombinationer av former för att erbjuda lämpliga lösningar för professionella utanför Storstockholm.