Handledning

Vi erbjuder handledning på kognitivt beteendeanalytisk grund till både individer och grupper inom såväl offentliga som privata verksamheter i Stockholm.

Tekniken ger idag också möjlighet att handleda på orter utanför vårt geografiska område. Vi handleder via skype eller videolänk och skräddarsyr kombinationer av former för att erbjuda lämpliga lösningar för professionella utanför Storstockholm.