Habilitering

Vi handleder grupper av psykologer, kuratorer, boendestödjare samt tvärprofessionella team. Inom området beteendestörningar handleder vi specialistteam och även team där anhöriga ingår. Vår erfarenhet grundar sig i eget mångårigt behandlingsarbete med klienter med komplexa svårigheter, bl a neuropsykiatriska diagnoser med i många fall pågående samsjuklighet. Vi har god kännedom om habilitering och lång erfarenhet av att vid behov samordna insatser med anhöriga, andra utförare, angränsande vårdorganisationer, skola, socialtjänst mm.

Vi är öppna för att skräddarsy konsultationer och handledningar och kan även kombinera behandling och handledning, liksom utbildande insatser och handledning.