Barn och ungdomar

Kognitiv beteendeterapi (KBT) för barn och ungdomar

Även barn och ungdomar kan lida av oro och ångest, nedstämdhet, stress och andra svårigheter i perioder i livet. Det kan också vara så att barnet har egna funktionsnedsättningar som ökar risken för att utveckla psykiska problem eller försvårar vardagen. 

Hos oss har du möjlighet att få hjälp av psykolog med lång erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar med avgränsade eller mer genomgripande svårigheter. Ibland önskar barnet eller ungdomen själv hjälp, ibland är det anhöriga som upplever behov av bedömning av barnets svårigheter, stöd till barnet och/eller behandling. Vi träffar barn och ungdomar med eller utan sina föräldrar beroende på problemets art och den unges ålder.

Varje kontakt med ett barn eller ungdom inleds med en noggrann beteendeanalys av problemen. Analysen leder till förslag på lämpliga åtgärder och det efterföljande behandlingsarbetet utgår ifrån de mål vi gemensamt har formulerat. 

 

"Likt terapi med vuxna inleds varje kontakt med barn/ungdom med en noggrann beteendeanalys…"

"Likt terapi med vuxna inleds varje kontakt med barn/ungdom med en noggrann beteendeanalys…"